مرور برچسب

ماده تاریک

ماده تاریک چیست؟

تقریبا ۸۰ درصد از جرم جهان از موادی تشکیل شده که دانشمندان نمی‌توانند به طور مستقیم مشاهده کنند. این…