چکش تاریخی لندن

در سال ۱۹۳۶ یک زوج آمریکایی سنگی یافتند که درون آن یک چکش که به چکش لندن معروف است وجود داشت، وقتی…

موجود فضایی شیلی

اسکلتی موجود عجیبی با جمجمه دراز و کشیده در سال ۲۰۰۳ در صحرای آتاکامای شیلی کشف شد و تا مدتها گمان…