نوزاد گوزن بسیار عجیبی که دو سر دارد

به گزارش علم اینسایدر و به نقل از ساینس آلرت، افرادی که در سال ۲۰۱۶ در جنوب شرقی جنگلهای مینه سوتا در جستجوی قارچ بودند لاشه یک گوزن مرده پیدا یافتند که بسیار عجیب بود،این نوزاد گوزن دارای دو سر بود، آنها آنرا به مسئولین دولتی اطلاع دادند. مسئولین بلافاصله لاشه را منجمد و به سردخانه منتقل کردند تا بر روی آن تحقیق کنند.

تیم تحقیقاتی از آزمایشگاه دامپزشکی دانشگاه مینه سوتا، با تصویربرداری کامل MRI و CT اسکن بدن متوجه شدند که ستون مهره ها از محل قفسه سینه منشعب شده و تبدیل به دو گردن و دو سر جداگانه شده بود.

نوزاد گوزن بسیار عجیبی که دو سر دارد

هنگامی که ریه ها را به آب انداختند براحتی در آب غرق شد که نشان میدهد جانور از هنگامی که بدنیا آمده نفش نکشیده و به علت خفگی مرده است.

اعضای بدن شامل دو دستگاه جداگانه گوارش، دو قلب جداگانه در داخل یک کیسه پریکاردیسم مشترک و یک طحال اضافی و یک کبد مشترک بود. به عقیده نویسنده مقاله هنگامی که لاشه یافته شد ظاهری بسیار تمیز داشت که نشان می دهد گوزن مادر با تیمار کردن سعی کرده از نوزاد خود نگهداری کند اما از نظر آناتومیکی امکان زنده ماندن نداشته است.

مطالب مشابه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.