آبهای عمیق اقیانوس آرام یک دوره کوچک یخبندان را در گذشته نشان می دهند

دانشمندان بر این باورند که علت سردی اعماق اقیانوس آرام به دلیل عصر یخبندان کوچکی است که صدها سال پیش اتفاق افتاده است.

به گزارش علم اینسایدر و به نقل از تک تایمز، دمای سطح آب به علت گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانهای بیش از حد گرم است. با این وجود مطالعه جدید نشان میدهد که بخش عمیق اقیانوس چندین قرن عقب مانده است. 

مطالعات نشان میدهند که چرخه آب در اقیانوس و از سطح به عمق رسیدن آن زمان طولانی میطلبد. این فرآیند ممکن است صدها سال طول بکشد، این چرخه به این معنی است که آبهای سطحی در طول عصر یخبندان در حدود ۷۰۰ سال پیش به عمق اقیانوس آرام رسیده است. محققان معتقدند که با مطالعه دمای آب میتوان اطلاعات زیادی درباره شرایط زیست محیطی سال های ۱۳۰۰ تا ۱۸۷۰ دست یافت.

بیشتر بخوانید: تزریق دی اکسید کربن به کف دریا برای کاهش آلودگی هوا

جیک گبی (Jake Gebbie) یکی از نویسندگان این مقاله میگوید: این آبها خیلی قدیمی هستند و مدت زیادی در نزدیکی سطح نبوده اند، آنها هنوز هم می توانند شرایط شرایط زمستان اروپا را در سردترین دوره زمستان تاریخ به یاد داشته باشند.

آبهای قسمت عمیق اقیانوس آرام نشان می دهند که یک دوره کوچک یخبندان اتفاق افتاده است

محققان از داده های ثبت شده توسط HMS چلنجر در سال های ۱۸۷۰ استفاده کرده و آنها را با مشاهدات امروزی توسط آزمایش جهانی گردش اقیانوس مقایسه کردند. همانطور که انتظار می رفت آنها دریافتند که اکثر بخش های اقیانوسها به دلیل تغییرات آب و هوایی گرم می شوند. با این حال بخش عمیق اقیانوس آرام هنوز سرد است.

محققان پیش بینی می کنند که در طول قرن بیستم اعماق اقیانوس آرام از حدود ۱٫۸ تا ۲٫۶ کیلومتری دمایی بین ۰٫۰۲ تا ۰٫۰۸ درجه سانتیگراد داشته است. قبل از عصر یخبندان دوره گرم کوچکی به نام دوره گرم قرون وسطی وجود داشت که آبهای بخش عمیق اقیانوس آرام را گرم کرده بود.

پژوهشگران در مقاله خود مدلی از چگونگی تغییر دمای اقیانوس آرام را در قرن گذشته توضیح دادهاند. آنها امیدوارند که یافتههای  آنها دید بهتری نسبت به روند گرمایش جهانی ارائه دهد. 

مطالب مشابه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.